Arkitektur

Vi kan medverka i tidiga skeden för avstyckningar, tomtplanering och upprättande eller ändring av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Vi ritar både bostäder och arbetsplatser. Vi gör skisser på ny-, till- eller ombyggnader, ritningar för bygglov och bygganmälan samt arbetsritningar för bygget.

Exempel på uppdrag:

Detaljplaneförfrågningar
Rådgivning och praktiska tjänster, ansöka om planändringar, skriva eller granska planavtal.

Planarbete
Göra planutredningar och planförslag, medverka i plansamråd, skriva yttranden om planförslag.

Fastighetsutveckling
Rådgivning i frågor om hur fastigheter kan avstyckas och bebyggas.

Utredning och projektering
allmänt arkitektarbete, samhälls- och byggnadsplanering.

Byggrådgivning
Personlig rådgivning i plan- och byggfrågor.

Bygglovsritningar
Rådgivning och praktiska tjänster: rita bygglovsritningar och skriva ansökningar om lov.

Kvalitetsansvarig
Vi gör kontrollplaner, medverkar vid byggsamråd och är kvalitetsansvariga enligt PBL.

Sakkunnig kontroll av handikappanpassning
Handikapptillgänglighet och frågor om barnsäkerhet m.m.

    Tillbaka | Skriv ut!