Förlag och utbildning (Plan- & Byggforum Kompetens)

Från vårt förlag kan följande skrifter beställas. Emballage och porto tillkommer.


"Byggnadsnämndens lovhantering m.m."
- Orientering om byggnadsnämndens arbetsuppgifter och arbetsrutiner. Introduktion för politiker, tjänstemän, arkitekter, kvalitetsansvariga, sakkunniga, övriga konsulter, fastighetsägare/byggherrar, byggare och andra. 2015 års upplaga.
Pris: 219 kr inkl. moms.

Beställ 2015 års upplaga här


   
"Från byggningabalken till PBL och miljöbalken"
Bakgrunden till och grunddragen i vårt lands plan- och bygglagstiftning.
Med förklaringar till åtskilliga begrepp i plan- och byggrätt.
Pris: 125 kr inkl. moms.

Beställ här!
   
"Att överklaga beslut enligt plan- och bygglagen, PBL"
Orientering om beslut enligt PBL. Handledning i överklagande av lov- och planbeslut.
Pris: 225 kr inkl. moms.

Beställ här!
   
   
   
   

Tillbaka | Skriv ut!