Vår vision:

Vi är dina planarkitekter, husarkitekter - och din stadsarkitekt på kundsidan - i hela landet.

Vår mission:

PBf AB gör inte bara rituppdrag. Med vår unika kompetens är vi din stadsarkitekt i hela Sverige. Vi gör planer, ger råd om bygglov, försvarar eller överklagar beslut om planer, bygglov och allt annat inom byggnadsnämndens verksamhetsområde. Vi gör handböcker om plan- och bygglagens tillämpning, utbildar och föreläser.

Tillbaka | Skriv ut!