Göran Wahlberg

Jag heter Göran Wahlberg, är född på Södermalm i Stockholm och bor numera i Täby. Jag var bosatt på Södertörn åren 1971-1993. Åren 1973-87 arbetade jag i Botkyrka och Salem som planarkitekt, lovarkitekt och stadsarkitekt. I Huddinge var jag lovarkitekt och internkonsult 1989-93.

När plan- och bygglagen (PBL) kom 1987 arbetade jag på planverket och skrev böcker om PBL:s tillämpning i planering och tillståndsprövning. Jag har arbetat på länsstyrelsen i Uppsala och är i dag expert på PBL:s tillämpning i planering och lovgivning.

I min firma PBf, Plan- & Byggforum AB arbetar jag som "Stadsarkitekt på kundsidan" i allt som har med byggnadsnämnder att göra: planer, exploateringssamverkan, lov, överklagningar, kvalitetsansvar och sakkunskap på handikappstillgänglighet. Jag ställer gärna upp med föreläsningar eller information på t ex föreningsmöten.

Tillbaka | Skriv ut!