Om PBf Plan- & Byggforum AB

PBf AB bedriver konsultverksamhet, tjänste- och informationsförmedling inom fysisk samhällsplanering, byggande och fastighetsutveckling, kompetensutveckling samt juridisk rådgivning inom plan- och bygglagstiftningens område. Vi gör allt som rör byggnadsnämndens verksamhet och är extra bra på, detaljplaneläggning, bostadsplanering, handikapptillgänglighet och kulturmiljö.

Vi …

  • arbetar åt små och stora fastighetsägare och dessutom åt byggare, småhusfabrikanter jurister och kommuner i hela landet. Vi är kvalitetsansvariga och sakkunniga granskare av handikapptillgänglighet.

  • kan plan- och bygglagstiftningen minst lika bra som kommunerna. Vi kallar vi oss därför "stadsarkitekt på kundsidan". Inget som byggnadsnämnder gör är främmande för oss. Vi kan göra detaljplaner, lotsa bygglov, överklaga m.m.

  • håller kurser, föredrag och ger ut handböcker.

Arkitekt Olle Högman har mångårig erfarenhet av ny- och ombyggnader av hus, har stark känsla för byggnaders särart och är även god illustratör.

Arkitekt Göran Wahlberg har 25 års myndighetserfarenhet, är tidigare planarkitekt och stadsarkitekt, expert på tillämpad plan- och byggrätt samt överklaganden, artikel- och handboksförfattare om plan- och byggrätt, lärare och föreläsare.

Vi hör hemma i Täby. Vårt kontor ligger i Vallentuna. Ring, skriv faxa eller E-posta till oss.

Plan- & Byggforum AB
Box 26
183 21 TÄBY
Telefon 08-510 52025, Fax 08-510 520 18

info@planbyggforum.se


Tillbaka | Skriv ut!